Andra språk

På .stockholm finns det tekniskt stöd för att presentera innehåll på andra språk än svenska. Stödet innebär att en skärmläsare läser upp innehållet på det aktuella språket korrekt.

Det finns några olika sätt att implementera översättningen, beroende på om det är en hel eller del av en webbplats som ska översättas till engelska, en enstaka sida eller några enstaka ord eller fraser.

Spegla innehåll till engelska

För översättning av del av eller en hel webbplats till engelska, gör man en så kallad spegling. På så sätt blir hela navigeringen på engelska samt de sidor man väljer att översätta. På webbplatsen Tillstånd och regler har en sådan spegling gjorts. Välj ”In English” i sidhuvudet för att se vilket innehåll som översatts till engelska.

Enstaka sidor – främst för sammanfattningar

Ska endast någon enstaka sida översättas, som är en sammanfattning av hela webbplatsen, så väljer man språk på just den sidan. Under ingången Språkinställningar väljs språk och även skrivriktning. 

På webbplatsen förskola.stockholm finns en ingång till ”Other languages” i sidhuvudet, där ett antal översättningar ligger. Varje språksida har ställts in med rätt språk och skrivriktning, för att uppläsningen ska bli korrekt.

Ord eller fraser

Ibland finns det ord på andra språk (oftast engelska) på en sida som i övrigt är på svenska. Då behöver man gå in i html-koden för att lägga en rätt lang-tagg (kod) som omger ordet eller frasen. Varje språk har en unik lang-tagg, för engelska är det ”en”.

På sidan om hur staden arbetar med trafik och miljö finns ett antal länkar till dokument som är på engelska, där även länknamnet är på engelska. Länknamnet till dokumentet ”Urban Mobility Strategy” ser ut så här i koden:

<span lang="en">Urban Mobility Strategy, English version (pdf)</span>

Namn på länkar och sidor

Lägger du till ett språk i en lista (eller skapar en ny Other languages-sida med länkar), namnge länken både på det aktuella språket och på svenska:

Språk som stöds

De utländska språk (med dess lang-tagg) som det i dagsläget finns stöd för är

 • engelska – en
 • arabiska – ar
 • finska – fi
 • jiddisch – yi
 • meänkieli – fit
 • persiska (farsi)
 • polska
 • romska (generell, resanderomska)
 • romska (romani arli)
 • romska (romani kalderaš)
 • romska (romani kale)
 • romska (romani lovari)
 • ryska – ru
 • samiska (lulesamiska) – smj
 • samiska (nordsamiska) – se
 • samiska (pitesamiska) – sje
 • samiska (sydsamiska) – sma
 • somaliska 
 • spanska 
 • turkiska 
 • urkainska – uk.

Fler språk är under utveckling.

Uppdaterad