Redigera tabell

Redaktörer kan redigera innehåll i befintlig tabell. För att skapa en ny tabell eller redigera tabellstrukturen i en befintlig tabell, kontakta SLK.

Redigera befintligt innehåll

För att redigera innehållet i en tabell, ställ dig i cellen och ändra texten på vanligt sätt. Om hela innehållet i en cell ska ändras kan du markera all text, radera den och skriva in din nya text i cellen. 

Infoga eller radera rad

Om du vill infoga eller radera en rad, ställ markören på rätt ställe och använd menyn som dyker upp: 

 

Exempel på en enkel tabell. OBS: rubriken är en del av tabellen. 

Tabellrubrik
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3
Cell A1 Cell A2 Cell A3
Cell B1 Cell B2 Cell B3
Cell C1 Cell C2 Cell C3

Uppdaterad