Video

Varje video måste uppfylla kraven på tillgänglighet. Varje video måste vara GDPR-säkrad.

Video och lagen om tillgänglighet 

Enligt ”Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service” ska tidsberoende media (ljud och video) vara tillgänglig för alla. 

  • Förinspelad video ska ha ett textalternativ. Det görs genom att videon textas. Om innehållet i videon (eller ljudklippet) är ett likvärdigt alternativ till text som redan finns, är kravet på textning uppfyllt.
  • Om det finns inslag i en video, exempelvis textskyltar – eller om det händer andra saker i videon som inte framgår av dialogen – ska videon syntolkas. En syntolkning är en ljudbeskrivning av det som händer i bild. Om innehållet i videon är ett likvärdigt alternativ till text som redan finns, är kravet på syntolkning uppfyllt.

Direktsänd video 

”Gräns på 14 dagar går inte att tillämpa på alla inspelningar ... Tillgängliggörande ska ske utan onödigt dröjsmål”

Källa: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – hantering av direktsändningar, DIGG:s webbplats

GDPR

General Data Protection Regulation. För dataskydd ska varje förvaltning och bolag göra sina egna bedömningar och ha sina egna rutiner. Det finns mer information på intranätet: 

Bädda in en video

Stadens videoplattform är Mediaflow. Där lagras alla videor. En video på Mediaflow kan bäddas in på en webbsida, om du har tillgång till html-läget. Instruktioner om hur du hämtar inbäddningskoden finns i Mediaflow (i lathunden som ligger i mappen Instruktioner och vägledning). 

Det som bäddas in är egentligen en spelare som innehåller ett antal kontroller som gör filmen tillgänglig. Spelaren hämtar i sin tur den aktuella videon. Det går inte att få ut länken till själva videofilen eftersom den inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Det här är en inbäddad video som finns i Mediaflow, notera alla kontroller i nedre högra hörnet: 

 

Om du inte har tillgång till html-läget, eller jobbar i en applikation där du inte kan bädda in Mediaflows spelare, kan du i Mediaflow hämta en direktlänk till spelaren. Med den direktlänken skapar du sen en länk på vanligt sätt i ditt CMS. Direktlänken till videon ovan ser ut så här: 

https://play.mediaflow.com/ovp/14/28AMCGG1RA

Uppdaterad