Formulär

Block i block

Grunden i formulär består av blocket Behållare av formulär, inringat i bilden ovan. I behållarblocket lägger du olika typer av formulärblock för till exempel textfält eller radioknappar.

Två saker ska göras innan du börjar bygga ditt formulär:

 1. Skapa en tacksida som besökaren skickas till efter att hen har skickat in sitt formulär. Tacksidan ska vara en vanlig undersida. Tänk på att bocka ur valet Visa i navigering och bocka för Exkludera i webbplatssök (under fliken inställningar). Annars syns sidan i menyer och ger träff när man söker.
 2. Du måste ha en mottagare, alltså en vanlig e-postadress att skicka formuläret till. Till att börja med är det bra om du anger din egen e-postadress så att du kan testa formuläret och se hur det ser ut. Du kan enkelt byta ut e-postadressen när som helst. 

Exempel på formulär

Nedan ser du ett formulär där alla typer av formulärblock används. För att tydliggöra den här instruktionen är alla block numrerade. De är numrerade med samma nummer

 • i formuläret nedan (förutom block utan redigerbar text)
 • i beskrivningen (nedanför formuläret)
 • i blocknamnet (i Epi-blocklistan).

Anpassa ämnesrad

Radioknappar (2 nedan), rullgardinsmeny (4) och kryssruta (15) kan ställas in så att besökarens svar inkluderas i ämnesraden. Då kan mottagaren enklare sortera de inkommande mejlen.

Anpassa mottagare

Formulärsvaret skickas till mottagaren som sätts i blocket Behållare av formulär. För radioknappar (2) och rullgardinsmeny (4) kan olika e-postadresser sättas som mottagare för olika svarsalternativ. Samma e-postadress kan sättas på flera alternativ.

Exempel: på fråga 2 nedan skickas formuläret till olika mottagare beroende på vilket land besökaren väljer. Om ingen mejladress är satt på till exempel Norge och Finland, och besökaren väljer Norge eller Finland, skickas formuläret till mottagaren i blocket Behållare av formulär. Det går alltså bra att kombinera. 

Tävling

Svara på frågorna nedan och skriv sedan en motivering till varför just du ska vinna. Längst ner fyller du i dina personliga uppgifter. 

* Obligatorisk uppgift

1. Undersökning

Svara på följande frågor för att vara med i tävlingen.

2. Var befinner du dig just nu? (Svaret kan inkluderas i ämnesraden. Mottagare kan ändras beroende på svar.)
3. Vilka länder har du besökt?

8. Fyll i dina personliga uppgifter

15. Nyhetsbrev (Svaret kan inkluderas i ämnesraden.)

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Behållare av formulär

I blocket som heter Behållare av formulär placerar du alla formulärblock. Behållarblocket ska du placera i Huvudyta, blockytan på sidan. När du skapar blocket Behållare av formulär, fyll i följande:

 • Namn
 • Rubrik
 • Länk till tacksida
 • Mottagarens e-postadress
 • Ämne i mejlet som skickas till mottagaren.

Behållare av formulär innehåller fyra flikar:

1. Formulärblock

 • Blockyta för de olika typerna av formulärblock. 
 • Längst ner kan du markera Ge besökare möjlighet att få svar. Du kan skapa ett formulär för anonyma svar, eller ge användaren en möjlighet att fylla i sin e-postadress för bekräftelse eller för att få ett svar. Om du markerar detta visas texten "Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress." och ett e-post-fält, se ovan.

2. Innehåll

 • Rubriken du satte när du skapade blocket.
 • Huvudtext, om du vill skriva text i formulärytan. 
 • Personuppgiftspolicy och Länkar. Du behöver inte fylla i dem, dessa sätts globalt. Men om din förvaltning har en egen policy kan du skriva om den och länka till den istället. 

3. Formulärinställningar

Förutom det du angav när du skapade formuläret, så kan du här skriva brödtext i mejlet som skickas till den angivna mottagaren. 

Här kan du också välja om meddelandet ska skickas som ett säkert meddelande. Då hamnar meddelandet i Trusted Dialog.

4. Inställningar

Publiceringsdatum etc.

Formulärblocken

Obligatorisk

Markera i kryssrutan om formulärblocket ska vara obligatoriskt.

Rubrik

Vad det ska stå ovanför formulärfältet.

Fält-id

För alla formulärblock utom Rubrik och text, och Adresskomponent, måste du ange ett Fält-id. Det är bra att göra det på engelska eftersom webbläsaren då kan fylla i till exempel namn automatiskt. Varje fält-id måste vara unikt på sidan (samma fält-id på annan sida är ok). Fält-id används när svaret hamnar i en databas, därför måste det vara  unikt.  

Validering

Text och Textarea innehåller en valideringsflik. Där kan du ställa in värden för lägsta/högsta antal tecken och lägsta/högsta värde.

Blocktyper

Dessa block lägger du i Behållare av formulär. 

 1. Rubrik och text. Ett fält för rubrik och ett fält för text. Använd det ena eller det andra eller båda. Inget är obligatoriskt.
 2. Radioknappar. Under Alternativ anger du svarsalternativ. Etikett är det som syns på webbsidan, Värde är det som skickas. Default är radioknappar (användaren kan välja endast ett alternativ).
 3. Kryssrutor. Samma block som ovan men här är "Tillåt flera val" markerad (användaren kan välja flera alternativ).
 4. Rullgardinsmeny. Under Alternativ anger du svarsalternativ. Etikett är det som syns på webbsidan, Värde är det som skickas. Användaren kan välja endast ett alternativ. Tar mindre plats än radioknappar men för att se alla alternativ krävs ett klick av användaren.
 5. Textfält, typ nummer. Måste innehålla siffror.
 6. Textfält, typ webbadress. Måste innehålla en webbadress inklusive http:// eller https://, skriv gärna det i rubriken.
 7. Textarea. Stort meddelandefält som användaren kan ändra storlek på vid behov.
 8. Rubrik och text. Se punkt 1 ovan.
 9. Textfält, typ text. När Text är valt kan du ange vilken typ text som efterfrågas, den typen kan då hämtas och fyllas i automatiskt av webbläsaren.
 10. Textfält, typ e-post. Måste innehålla en e-postadress.
 11. Textfält, typ telefon. Måste innehålla telefonnummer.
 12. Adresskomponent. Ett kombinationsblock som innehåller fyra fält: Adressrad 1, Adressrad 2, Postnummer och Postort. Innehåller inget redigerbart fält. (Du måste inte använda detta fält för adresser, men det går snabbare och är enklare.)
 13. Personnummer. Även samordningsnummer och organisationsnummer. Automatisk validering.
 14. Bifoga fil.
 15. Kryssruta. Endast ett alternativ som kan väljas eller inte väljas. För att godkänna, beställa, bekräfta etc något. I Alternativ skriver du texten som ska stå bredvid kryssrutan.
 16. Dolt fält. Ett fält som du vill se på en viss plats i svarsmejlet till dig (inte till användaren), till exempel kampanjnamn.

Uppdaterad