Kartor

Innan du skapar själva kartan måste du hämta eller skapa innehållet som du vill visa i din karta. Det finns flera olika sätt att hämta det kartdata som du vill visa: 

 1. via en speciell URL (WMS eller WFS) som hämtar data från en kartdatabas
 2. via inmatade adresser i Hitta service
 3. intressepunkter som du själv skapar i Epi. 

I den här guiden går vi igenom punkt 3, hur du skapar egna intressepunkter (kartnålar) och visar dem i en karta. 

Om du ska länka till en befintlig sida i Epi, skapa den sidan först. 

Skapa en mapp som heter "Karta" för alla dina kartblock. 

Intressepunkt 

Du kan skapa ett nytt lager för dina intressepunkter, eller lägga till intressepunkter i ett befintligt intressepunktslager. Ett lager kan tändas och släckas av användaren så alla intressepunkter i ett lager ska tillhöra samma kategori, till exempel cykelpumpar, kapell eller bostäder. Alla intressepunkter är klickbara. Intressepunktens pop up kan redigeras. 

Skapa ett intressepunktslager

 1. Markera mappen som lagret ska ligga i, förslagsvis "Karta".
 2. Skapa ett nytt block, välj "Kartlager - intressepunkter". 
 3. Namnge blocket. Obs! Namnet kommer att visas utåt. 
 4. Lagret är skapat och du ser nu en kartbild. 

Under fliken "Inställningar" kan du välja "POI-kategori", alltså färg på intressepunkten (POI = point of interest). Samtliga intressepunkter i detta block kommer att ha samma färg.

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8

Koppla sida till intressepunkt

En intressepunkt som är kopplad till en sida, hämtar automatiskt rubrik, text och bild samt länkar hela pop uppen till den kopplade sidan. Du kan välja en annan rubrik, text och bild om du vill. 

 1. Öppna det intressepunktslager där du ska placera intressepunkten.
 2. Zooma in maximalt där intressepunkten ska placeras. 
 3. Dra in en sida och släpp den där intressepunkten ska placeras. Obs! Det är spetsen som ska hamna rätt.
 4. Intressepunkten har sparats och kopplats till sidan. 

Lägg till intressepunkt som inte är kopplad till en sida

För en intressepunkt som inte är kopplad till en sida, kan du lägga till rubrik, text och bild själv.

 1. Öppna det intressepunktslager där du ska placera intressepunkten.
 2. Zooma in maximalt där intressepunkten ska placeras. 
 3. Klicka på "Lägg till intressepunkt". Pilmarkören blir en hand som flyttar en blå punkt.  
 4. I kartan, klicka där intressepunkten ska placeras. Obs! Det är spetsen som ska hamna rätt.
 5. Dialogrutan "Objektinformation" öppnas. Se "Redigera intressepunkt" nedan. 
 6. Klicka "OK", intressepunkten sparas. 

Redigera intressepunkt

 1. Klicka på den intressepunkt som ska redigeras och välj "Redigera". 
 2. Fälten för rubrik, text och bild är valfria. Intressepunkten är klickbar och öppnar en pop up.
 3. Du kan fylla i koordinaterna manuellt. De ska vara i formatet SWEREF 991800. Till exempel Stortorgets koordinat i detta format är X=154033 och Y=6578880. (Decimalerna i Epi behövs inte, men gör ingen skada.) 
 4. Du kan även koppla intressepunkten till en sida i efterhand, klicka då på "Sida" och välj sida.  

Är intressepunkten kopplad till en sida hämtas rubrik, text och bild från den sidan.

Flytta en intressepunkt

Klicka och dra intressepunktens spets för att flytta intressepunkten, alternativt ändra koordinaterna i redigeringsläget. 

Ta bort en intressepunkt

Klicka på den intressepunkt som ska tas bort och välj "Ta bort". 

Publicera intresspunktslagret

Intressepunktslagret måste läggas i en karta och det måste publiceras för att tillagda intressepunkter ska synas.

Karta

Skapa ett kartblock

 1. Markera mappen som kartblocket ska ligga i, förslagsvis "Karta".
 2. Skapa ett nytt block, välj "Karta". 
 3. Namnge blocket. "KARTA: [Vad kartan innehåller]" är ett bra namn. 
 4. Du ser en Stockholmskarta utan intressepunkter.

Du har nu skapat ett kartvisningsfönster som du kan lägga in på en sida i Epi. Men det är tomt! Du måste lägga till kartlager. 

Lägg till kartlager till kartan

 1. Klicka på "Alla egenskaper" och sen på "Lager". 
 2. Det översta lagret ska vara kartlagret med Stockholmskartan. Högst upp i mappstrukturen till höger, klicka på "För alla webbplatser" (gäller endast på .stockholm, på andra webbplatser kan Stockholmskartan ligga på ett annat ställe). 
 3. Dra kartlagret "Stockholm" och släpp det i blockytan "Kartlager". 
 4. Gå tillbaka till din mapp "Karta". Dra in de intressepunktslager du vill visa i din karta till blockytan "Kartlager". Alternativt, dra in redan existerande intressepunktslager från någon annan mapp.
  Obs! I lagerväljaren på webbsidan kommer det översta lagret att ligga längst ner, och tvärtom. 
 5. Efter att du har publicerat kartlagret, klicka på "Lager" och välj vilka lager som ska vara synliga när sidan laddas.
 6. Gå till fliken "Innehåll". Panorera och zooma in till det läget som du vill att kartan ska ha när sidan laddas. Du kan välja om du vill aktivera funktionen "Visa min position" (rekommenderas). 

"Centrera på aktuell sida"

Om kartan visar intressepunkter som är kopplade till sidor, kan du välja "Centrera på aktuell sida". Då kommer den kopplade sidans intressepunkt att vara centrerad och inzoomad, oberoende av kartlagrets inställda panorering och zoomläge.

Koppla flera intressepunkter till en sida

Du kan koppla flera intressepunkter till en och samma sida. Alla intressepunkters pop up kommer att vara länkade till den sidan. Om "Centrera på aktuell sida" är vald, centreras den länkade sidans karta kring den kartnål som är sist kopplad. 

Publicera karta

För att kartlagret ska synas måste det publiceras och läggas på en sida, precis som ett vanligt block. 

Detaljerad manual

Den här sidan tar endast upp det som de flesta redaktörer har nytta av. Leverantören Sweco har skrivit en mer detaljerad manual för samtliga kartfunktioner. 

Swecos manual (pdf)

Exempel

Här visas ett kartblock som innehåller ett bakgrundslager och fyra intressepunktslager:

 1. bakgrundskarta
 2. blå: Bada inne, inte länkad, text och bild är manuellt inlagda i intressepunkten
 3. rosa: ett lager som tänds och släcks beroende på zoomnivå, ingen bild, ingen länk, text manuellt inlagt i intressepunkten 
 4. lila: ett lager kopplat till sidan "Demo och publiceringsguide", länk, text och bild hämtas automatiskt från den kopplade sidan
 5. orange: Bada ute, ett lager kopplat till sidan "Demo och publiceringsguide", text och bild manuellt inlagda i intressepunkten (för att illustrera att en kopplad sida kan ha alternativ text och bild).

Klicka på intressepunkterna för att se hur de olika alternativen fungerar. 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad