Formatera text

Nedan visas alla formateringsmöjligheter.

Mellanrubrik 2

Text formaterat som ”stycke”.

  • Onumrerad lista. Lorem lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non urna accumsan, interdum ipsum a, ultricies sem. Fusce pretium urna vitae elit egestas faucibus.  
  • Onumrerad lista. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non urna accumsan, interdum ipsum a, ultricies sem. 
  • Onumrerad lista.

Mellanrubrik 3

Text formaterat som ”stycke”.

  1. Numrerad lista. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non urna accumsan, interdum ipsum a, ultricies sem. Fusce pretium urna vitae elit egestas faucibus. 
  2. Numrerad lista.
  3. Numrerad lista. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi non urna accumsan, interdum ipsum a, ultricies sem.

Mellanrubrik 4

Text formaterat som ”stycke”. Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till. Där jag kan glömma att du lämnat mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting ordnat sig.

Citat med källa

Citat-knappen finns i menyn. Källan hittar du under Format/Citat/Källa.

Jag tror på tvivlet.
Tvivlet är all kunskaps grund
och all förändrings motor.

Tage Danielsson (1974)

Länkar

E-post: redaktion@stockholm.se (oformaterad länk)

Dokumentlänk (pdf)

Primärlänk

OBS! Interna länkar kallas i Epi för Sida. Använd ALLTID Sida för interna länkar, då kontrollerar Epi att länken alltid fungerar, till exempel om en sida eller bild flyttas eller byter namn.

Fast mellanslag

Undvik radbrytning genom att ersätta det vanliga mellanslaget med ett fast mellanslag i till exempel telefonnummer. I Epi kallat ”Avbrottsfritt mellanrum”.

Dessa siffror hamnar på samma rad tack vare fast mellanslag: 12 34 56 78 91 23 45 67 89. Det är alltså ingen manuell radbrytning före ettan. Oavsett hur texten flödar kommer siffrorna alltid att hamna på samma rad. Du kan testa genom att ändra bredden på webbläsarens fönster.

Tyvärr går det inte att se det fasta mellanslaget inne i Epi men om du kollar koden på den publika sidan så ser det ut så här: 12 34 56 etc.

Mjukt bindestreck

Långa ord kan med fördel avstavas manuellt genom att du skriver tre bindestreck där ordet ska kunna avstavas. De tre bindestrecken syns endast i editorn. När ordet avstavas omvandlas det till endast ett bindestreck sist på raden där ordet ska avstavas. Till exempel nagel­lack­bort­tagnings­medels­för­packnings­tills­vidare­anställd som är uppdelat i tio olika delar:

Ändra det här fönstrets bredd för att se hur ordet avstavas på olika ställen.

De tre bindestrecken omvandlas till html-koden ­ som betyder soft hyphen.

Uppdaterad