OBS: Desktop – mobiltelefoner

Samtliga instruktioner är skrivna för desktop. På mindre enheter ser det annorlunda ut, där får du som redaktör testa att ditt innehåll ser bra ut. 

EpiServer

.stockholm använder EpiServer CMS. Genom att dra och släppa innehåll kan redaktörer enkelt skapa, redigera och återanvända innehåll som automatiskt fungerar på alla skärmar. I Epi jobbar vi med olika sidtyper och blocktyper. 

Sidtyper

Den här sidan är gjord med sidtypen Ämne (ett ämnes startsida). Följande sidtyper finns:

Huvudtext

Den här texten är skriven i fältet Huvudtext. Huvudtext är specifik för varje sida och kan inte återanvändas på någon annan sida. Du kan formatera texten, lägga in bilder, göra listor och skapa länkar. 

Ingångar

På ett ämnes startsida kan du lägga till en, två eller tre ingångar så att användaren snabbt kan ta sig till önskad sida. De kallas Ingång 1, 2 och 3. Du ska fylla i länk, länktext och bakgrundsfärg, alla obligatoriska.