Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Bilder

Den här sidan handlar om bildnamn, bildstorlek och fokuspunkt, och visar hur en och samma bild presenteras beroende på var på sidan bilden är placerad.

Bildens namn

Filer (foton, illustrationer, pdf:er etc) ska ha relevanta och begripliga namn med nyckelord. Använd åäö och mellanslag, Epi justerar det korrekt. Detta ger bättre SEO och är till hjälp för den som laddar ned filen.

Skriv så här:

  • Förskolepedagog och barn lägger pärlplatta.jpg
  • Visionsbild Hammarby IP.jpg
  • Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad.pdf.

Undvik filnamn som

  • 20190104_rapport_SLK-SDF_version7_final.pdf
  • nya-visionsbilden-till-externwebben_1920x1200px.jpg
  • Canon-DSC201901041192.jpg.

Bildstorlek

Bilden du laddar upp ska vara minst 1920x1200 pixlar. Även om du ska använda bilden på flera ställen behöver du bara ladda upp bilden en enda gång. Epi skalar om bilden till rätt storlek och beskär den om det är nödvändigt. 

Bildproportioner

  • 8:5. 1920x1200 motsvarar proportionen 8:5 och används på navigationspuffen, startsidespuffen och kortet i Hitta-listningen.
  • 16:9. Bildproportionen 16:9 används för toppbilden på undersida, guidesida och på produktblad.

Om du laddar upp en 8:5-bild där det ska vara en 16:9-bild kommer Epi att beskära den uppe och nere så att hela bredden får plats.

På vissa block och sidor visas bilden i andra proportioner.

Om det är viktigt att en viss detalj i bilden inte skärs bort, kan du ändra bildens fokuspunkt. Normalt är fokuspunkten i mitten av bilden men du kan flytta fokuspunkten för att undvika att till exempel en person hamnar utanför bild vid beskärning.

Placering av bilder

Informationen nedan förutsätter att bildens storlek i pixlar, är bredare än de ytor de ligger i. På den här sidan är det endast en enda bild som har använts flera gånger. Storlekarna blir olika beroende på var bilden ligger. 

Huvudbild

Huvudbilden hamnar högst upp på sidan. Alternativet "Använd full bredd för huvudbild" är förvalt. Om du inte väljer full bredd på huvudbilden, blir det en liten marginal till höger och vänster om bilden.

Bild i huvudtexten

Bilden nedan ligger i "Huvudtext". Den blir då lika bred som ytan för huvudtexten, alltså med en marginal till höger och vänster.

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Bild i huvudytan

För bilder som läggs i block- och bildytan som heter "Huvudyta" gäller följande: 

Sidmall standard: bilden blir lika bred som innehållet i huvudkolumnen. Se bild nedan som ligger i huvudytan.

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Exempel på andra sidor

Här kan du se hur bilder skalas om och beskärs på andra sidor.

Uppdaterad