Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Undersida standard

Info om blocktyper som kan placeras på en undersida. Den här sidan använder sidtypen Undersida med mallen Standard.

En undersida kan också använda mallen Fullbredd. 

Det här är skrivet i fältet Huvudtext. I Epi finns det även ett område som heter Huvudyta och ett som heter Sekundäryta.

  • I huvudytan kan du dra in bilder och block, de hamnar då under ingressen och huvudtexten.
  • I sekundärytan kan du dra in bilder och block, de hamnar då i högerkolumnen. 

Inga bilder som placeras i Huvudtext beskärs men de skalas om så att de passar in i ytan.

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Var visas vilka block?

En undersida har två olika mallar: standard och fullbredd: 

 

En undersida har dessutom två olika ytor för block: huvudyta och sekundäryta:

 

Standardmallen

Normalt används standardmallen. Med standardmallen hamnar huvudytans innehåll under huvudtexten; och sekundärytans innehåll hamnar i högerkolumnen (på desktop). 

Fullbreddsmallen

Med fullbreddsmallen hamnar huvudytans innehåll under huvudtexten; och sekundärytans innehåll hamnar under huvudytans innehåll. Fullbredd används för till exempel listningar av förskolor. 

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Uppdaterad