Huvudtext

Den här texten är skriven i fältet Huvudtext. Huvudtext är specifik för varje sida och kan inte återanvändas på någon annan sida. Du kan formatera texten, lägga in bilder, göra listor och skapa länkar. 

Ingångar

På ett ämnes startsida kan du lägga till en, två eller tre ingångar så att användaren snabbt kan ta sig till önskad sida. De kallas Ingång 1, 2 och 3. Du ska fylla i länk, länktext och bakgrundsfärg, alla obligatoriska.