Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Undersida fullbredd

Den här sidan använder sidtypen Undersida med mallen Fullbredd. En undersida kan också använda mallen Standard.

På en fullbreddssida fungerar inte Huvudyta och Sekundäryta på samma sätt som på en standardsida. Som du kan se nedan hamnar de ovanfär varandra trots att det undre blocket, i Epi, är lagt i sekundärytan. På en standardsida hamnar sekundärytans innehåll i högerkolumnen. 

I huvudtext beskärs bilden till 2:1:

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Var visas vilka block?

En undersida har två olika mallar: standard och fullbredd: 

 

En undersida har dessutom två olika ytor för block: huvudyta och sekundäryta:

 

Standardmallen

Normalt används standardmallen. Med standardmallen hamnar huvudytans innehåll under huvudtexten; och sekundärytans innehåll hamnar i högerkolumnen (på desktop). 

Fullbreddsmallen

Med fullbreddsmallen hamnar huvudytans innehåll under huvudtexten; och sekundärytans innehåll hamnar under huvudytans innehåll. Fullbredd används för till exempel listningar av förskolor. 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

   

Bildens storlek är 1920x1080 px, ratio 16:9. Bilden kan skalas om och beskäras beroende på sidtyp och var på sidan bilden visas.

Uppdaterad