Enkel adress

Förklaring till bilden ovan:

  1. Startsida
  2. Nivå 2
  3. Nivå 3
  4. Nivå 4
  5. Enkel adress (här skriver du in till exempel ”besoksradgivning”)

Ordinarie adress

För en undersida på nivå 4 ser webbadress och brödsmulor ut så här:

 

Webbadressen bygglov.stockholm/kontakta-oss/infor-ansokan/boka-besoksradgivning är alldeles för lång för att tryckas i en broschyr eller sägas i telefon. För att få en kortare adress kan du fylla i ”Enkel adress” på den aktuella sidan.

Skapa en enkel adress

Du kan vid punkt 5 i toppbilden skriva in en enkel adress. Den enkla adressen måste vara unik för webbplatsen. Du kan inte använda ÅÄÖ eller andra konstiga tecken i en enkel adress.

På sidan nedan har webbredaktören skapat den enkla adressen ”besoksradgivning”. Sidan får då ytterligare en (mycket kortare) adress: bygglov.stockholm/besoksradgivning. Både den ordinarie och den enkla adressen fungerar.

 

Uppdaterad