Enkel adress

Förklaring till bilden ovan:

  1. Startsida
  2. Nivå 2
  3. Nivå 3
  4. Nivå 4
  5. Enkel adress (här skriver du in till exempel ”radgivning”)

Ordinarie adress

För en undersida på nivå 4 ser webbadress och brödsmulor ut så här:

 

Webbadressen bygglov.stockholm/kontakta-oss/radgivning-om-bygglov är alldeles för lång för att tryckas i en broschyr eller sägas i telefon. För att få en kortare adress kan du fylla i ”Enkel adress” på den aktuella sidan.

Skapa en enkel adress

Du kan vid punkt 5 i toppbilden skriva in en enkel adress. Den enkla adressen måste vara unik för webbplatsen. Du kan inte använda ÅÄÖ eller andra konstiga tecken i en enkel adress.

På sidan nedan har webbredaktören skapat den enkla adressen ”radgivning”. Sidan får då ytterligare en (mycket kortare) adress: bygglov.stockholm/rådgivning. Både den ordinarie och den enkla adressen fungerar (och å ändras till a innan sidan laddas).

 

Uppdaterad