Tema undersida

Ett tema ska vara inspirerande för besökaren. På temasidan kan du vara lite mer kreativ än på ämnessidan och undersidorna.

Tema startsida

En temasida är en startsida för en webbplats, precis på samma sätt som en ämnessida är en startsida för en webbplats. I den här demon har temasidan dock flyttats och blivit en undersida till demo.stockholm. 

För tema är startsidan helt uppbyggd av olika typer av puffar: 

  • Heropuff, ligger alltid högst upp och innehåller rubrik (max 40 tecken) och en bild. 
  • Primärpuff, består av bild, rubrik (max 50 tecken), text (max 150 tecken) och länk. Bilden kan vara höger- eller vänsterställd.
  • Sekundärpuff, innehåller rubrik (max 50 tecken), text (max 150 tecken) och en länk. Olika färger sätts automatiskt för max 12 sekundärpuffar. 
  • Datapuff, innehåller rubrik (max 10 tecken), text (max 150 tecken) och en länk (valfritt). En datapuff kan innehålla en eller två grupper. Om en grupp innehåller en länk läggs tecknet mer än (>) automatiskt till för att indikera en länk. 

Tema undersida

Det är samma sidtyp som används till undersidor för teman som till undersidor för ämnen. Sidtyp Undersida. Du kan välja standardmallen (med högerkolumn) eller fullbreddsmallen (utan högerkolumn). Normalt sett använder vi alltid standardmallen. 

Demowebbplats för .stockholm

demo.stockholm

Uppdaterad